0

Tùy biến màn hình khởi động cho Raspberry Pi

tuy-bien-man-hinh-khoi-dong-raspberry-pi
5/5 - (5 bình chọn)

Tùy biến màn hình khởi động cho Raspbery Pi bao gồm thay đổi, xóa hình ảnh và log. Mặc định Raspbian Jessie Desktop hiển thị chữ trong quá trình boot trước khi bắt đầu desktop GUI.

Những bài viết khác:

(1) Ảnh nền cầu vồng
(2) Raspberry Pi Logo (xuất hiện ở góc trái)
(3) Boot log
(4) Biểu tượng chờ nhập (xuất hiện ở góc trái)
(5) Ảnh Splash
(6) Dòng chữ dưới ảnh Splash

Sau đây, chúng ta sẽ xóa (1)-(4) và (6), thay thế (5) bằng một hình ảnh khác tùy ý.

Giả sử: Chúng ta có môt hình ảnh muốn thay thế ảnh Splash được đặt tên là “my_splash.png” ở đường dẫn “~/my_splash.png”.

Xóa ảnh nền cầu vồng

Mở file “/boot/config.txt” với quyền root.

sudo nano /boot/config.txt

Thêm dòng này tại cuối file

Xóa dòng chữ dưới ảnh Splash

Mở “/usr/share/plymouth/themes/pix/pix.script” với quyền root

Sau đó xóa hoặc comment 4 dòng này:

Xóa boot log

Mở “/boot/cmdline.txt” với quyền root

Thay thế “console=tty1” bằng “console=tty3”, chúng ta sẽ chuyển boot log sang tty3

Tiếp tục xóa

Tiếp tục mở file “/boot/cmdline.txt” và thêm vào cuối dòng

‘splash’ : cho phép ảnh splash.
‘quiet’ : vô hiệu hóa boot log.
‘plymouth.ignore-serial-consoles’ : được yêu cầu khi dùng Plymouth.
‘logo.nologo’ : bỏ Raspbery Pi logo ở góc trái.
‘vt.global_cursor_default=0’ : xóa biểu tượng chờ nhập ở góc trái.

Chú ý: Ba thông số đầu tiền là mặc định.

Thay thế ảnh Splash

Bây giờ, sau khi chữ và ảnh không mong muốn đã được loại bỏ, chúng ta sẽ thay thế ảnh splash mặc định ( tại /usr/share/plymouth/themes/pix/splash.png) bằng ảnh khác.

sudo cp ~/my_splash.png /usr/share/plymouth/themes/pix/splash.png

Chú ý: như đã đề cập, file ảnh my_splash.png là ảnh chúng ta muốn thay thế.

Kích hoạt những thay đổi

Để kích hoạt những thay đổi ở trên chúng ta chỉ cần khởi động lại.

Tham khảo:
Guide: A custom splash screen on the Raspberry Pi, for Raspbian Jessie
https://yingtongli.me/blog/2016/12/21/splash.html

Custom boot up screen
http://www.raspberry-projects.com/pi/pi-operating-systems/raspbian/custom-boot-up-screen

 

 

 

thanhbinh89

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *