0

Hướng dẫn cài đặt ESP-IDF trên Window mới nhất

5/5 - (5 bình chọn)

Cách dễ nhất để cài đặt ESP-IDF trên Window là dùng ESP-IDF Tools Installer

Các thành phần sẽ được cài đặt tự động:

Cài đặt ESP-IDF từ ESP-IDF Tools Installer

1. Download ESP-IDF Tools Installer

2. Chọn Run as administrator.Run as administrator - Cài đặt ESP-IDF trên Window

3. Chọn Next.

I accept the agreement

4. Lựa chọn thư mục để lưu các thành phần sẽ được download.

Lựa chọn thư mục

5. Chấp nhận ở các cửa sổ tiếp theo. Chọn Next.

 – Chú ý: nên chọn phiên bản ESP-IDF master

Chọn ESP-IDF version

6. Chọn Install để bắt đầu cài đặt tự động.

Install

Setting

7. Khi quá trình cài đặt tự động kết thúc, phàn mềm ESP-IDF Command Prompt (cmd.exe) sẽ được cài đặt.

Complete

Chạy thử một dự án mẫu ESP-IDF trên Window

1. Mở phần mềm ESP-IDF Command Prompt (cmd.exe)

Open ESP-IDF - Cài đặt ESP-IDF trên Window Open ESP-IDF Cmd.exe

2. Di chuyển đến thư mục dự án mẫu blink.

cd examples\get-started\blink

Di chuyển đến dự án mẫu

3. Thay đổi GPIO cho LED đúng với Board. Nhập

idf.py menuconfig

Menuconfig 1 Menuconfig 2 Menuconfig 3

4. Biên dịch

idf.py build

IDF Build IDF Build done

5. Nạp vào Board.

 – giữ nút BOOT và nhấn nút RESET trên Board, sau đó nhả cả hai nút, để chuyển vào chế độ nạp qua cổng COM.

idf.py -p (PORT) flash

 – thay thế (PORT) với cổng COM mà Board đang kết nối.

 – khi dùng lệnh này chương trình sẽ tự động biên dịch lại nếu có bất kì sự thay đổi nào trong dự án.

IDF Flash done

6. Để theo dõi LOG và DEBUG dùng lệnh

idf.py -p (PORT) monitor

 – để thoát nhấn tổ hợp phím Ctrl + ]

 – bạn có thể kết hợp các lệnh trong cùng một lệnh để thực hiện liên tục.

idf.py -p (PORT) flash monitor

IDF Monitor

7. Xong!

Tạo một dự án mới ESP-IDF trên Window

  1. Copy thư mục dự án mẫu từ esp-idf\examples\get-started\hello_world đến thư mục dự án của bạn.
  2. Thay đổi tên dự án và thêm các file nguồn (nếu có) bằng cách sửa các file: CMakeLists.txt, Makefile, component.mk.
  3. Mở ESP-IDF Command Prompt (cmd.exe).
  4. Di chuyển đến thư mục dự án mới, tại đây bạn đã có thể dùng các lệnh build, flashmonitor.

Tổng kết

Bài viết đã hướng dẫn bạn các bước để cài đặt ESP-IDF trên Window, hy vọng những kiến thức này có thể giúp các bạn xây dựng dự án của mình một cách nhanh chóng. Hãy tiếp tục theo dõi các bài hướng dẫn lập trình ESP32. trên ESPITEK nhé!

Chúc các bạn thành công!

thanhbinh89

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *