0

Lập trình STM32 với Arduino IDE (2022)

5/5 - (3 bình chọn)

Arduino IDE nổi tiếng là một công cụ lập trình đơn giản với cộng đồng phát triển lớn mạnh, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn lập trình STM32 với Arduino IDE.

Yêu cầu

 • Cài đặt phiên bản Arduino IDE mới nhất.
 • Để cài đặt phiên bản mới nhất của Arduino IDE bạn download tại:www.arduino.cc/en/Main/Software

Bạn nên đọc:

Cài đặt STM32 Boards Manager trên Arduino

Giới thiệu STM32 Boards

Được xây dựng dựa trên :

Hỗ trợ lập trình các loại board STM32:

 • Nucleo 144 boards
 • Nucleo 64 boards
 • Nucleo 32 boards
 • Discovery boards
 • Eval boards
 • STM32MP1 series coprocessor boards
 • Generic STM32F0 boards
 • Generic STM32F1 boards
 • Generic STM32F3 boards
 • Generic STM32F4 boards
 • Generic STM32H7 boards
 • Generic STM32L0 boards
 • 3D printer boards
 • LoRa boards
 • Electronic Speed Controller boards
 • Generic flight controllers
 • Garatronics boards
 • Midatronics boards

Cài đặt STM32 trên môi trường Arduino để có thể lập trình STM32 với Arduino

 1. Mở Arduino IDE > File > Preferences.
 2. Tại “Additional Board Manager URLs” nhập https://github.com/stm32duino/BoardManagerFiles/raw/master/STM32/package_stm_index.json – Chú ý: nếu đã tồn tại một URL hãy phân cách bằng dấu “,“.  preferences
 3. Chọn Tool > Board > Boards Manager…menu_board_manager
 4. Chọn “Contributed” và cài đặt “STM32 Cores“.boards_managerboards_manager_2
 5. Chọn board trong Tool > Board để bắt đầu lập trình STM32 với Arduino. boardslist boardslist2

Cài đặt STM32CubeProgrammer

Bạn cần download và cài đặt STM32CubeProgrammer nếu dùng phương thức Upload thông qua SWD (STLink), Serial hoặc DFU.

Upload

Sau khi cài đặt hoàn tất, chúng ta có thể bắt đầu lập trình với Blink example.

 1. Kết nối mạch nạp STLink với board của bạn.
 2. Chọn “Tools > Upload Method > SWDupload_method_swd
 3. Chọn “File> Examples > 01.Basics > Blink
 4. Uploadupload_donebluepill

Tham khảo API và thư viện lập trình STM32 với Arduino IDE tại trang stm32duino.

Vậy là Espitek đã có bài viết hướng dẫn bạn cách để lập trình STM32 trên Arduino một cách nhanh gọn và chính xác nhất. Hy vọng có thể giúp đỡ các bạn trong bước đầu làm quen với STM32.

Chúc các bạn thành công!

thanhbinh89

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *