0

Lập trình ESP8266 với Arduino IDE

esp8266-arduino

Hướng dẫn cài đặt ESP8266 để lập trình trên Arduino IDE, có các bước tiến hành với hình ảnh rõ ràng chỉ cần 3 phút các bạn có thể dễ dàng lập trình ESP8266 với Arduino IDE.

Bạn nên đọc:

Chuẩn bị

  • Phần mềm Arduino IDE (có thể sử dụng bản cài đặt hoặc chỉ cần tải về dùng không cần cài).
  • NodeMCU ESP8266 (nhiều nơi mua lắm).

Tiến hành

  1. Mở Arduino IDE > File > Preferences.
  2. Tại “Additional Board Manager URLs” nhập http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json – Chú ý: nếu đã tồn tại một URL hãy phân cách bằng dấu “,“.
  3. Chọn Tool > Board > Boards Manager…
  4. Cài đặt “esp8266.
  5. install_esp8266
  6. Chọn board trong Tool > Board để bắt đầu lập trình.cài đặt thư viện thành công

Kết quả

esp8266-arduino_ide

Trong đó có rất nhiều các thư viện để các bạn thử nghiệm với ESP8266, hãy tự mình vọc vạch và nhớ theo dõi Blog của mình để đón đọc các bài viết hay ho sắp tới.

Chúc các bạn thành công!

thanhbinh89

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.